مشروح این گزارش را به قلم " آلیس اسکارسی" بخوانید:

به دنبال توقیف نفت کش انگلیسی استنا ایمپرو  در خلیج فارس که ایران و انگلیس را یک قدم به مناقشه ای شدید نزدیک تر کرد، تنش بین دو شدت گرفته است.

جرمی هانت و فیلیپ هاموند، هر دو تایید کرده اند که دولت ترزا می برای جلوگیری از جنگ بین لندن و تهران، به هرگونه راه حال دیپلماتیک متوسل شده است. اما بعد از روی کار آمدن بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر انگلیس و استعفای وزیر خارجه و همچنین وزیر دارایی، اقای جانسون باید نشان دهد که چگونه می تواند این بحران را حل کند.

اما با ادامه ی تنش ها و خودداری ایران از آزاد کردن خدمه ی استنا ایمپرو، تحلیل گران به توانایی های نظامی ایران و انگلیس نظر دوخته اند.

سایت "گلوبال فایر پاور" با بررسی توانمندی های نظامی تهران و لندن، به آنها در بین 137 کشور در امسال، رتبه ی 14 و 8 داده است.

مقایسه ی توانایی های نظامی ایران و انگلیس نشان می دهد از لحاظ نیروی انسانی، قابلیت های سطح و نیروی دریایی و همچنین منابع نفتی، انگلیس از ایران عقب تر است.

ایران جمعیت بیشتری دارد، یعنی کل جمعیت ساکن این کشور بیش از 83 میلیون نفر است در حالی که جمعیت انگلیس 65 میلیون و 105 هزار نفر است.

در میان این جمعیت، ایران حدود 40 میلیون نفر نیروی آماده برای خدمت دارد، یعنی 48 درصد  کل جمعیت خود. اما در انگلیس 36.8 درصد از جمعیت ظاهرا آماده ی ورود به یک مناقشه ی نظامی هستند، یعنی چیزی حدود 24 میلیون نفر.

تعداد نفرات ارتش ایران 873 هزار نفر و این رقم برای انگلیس 233 هزار نفر است. توانمندی ایران در خشکی برتر از انگلیس است، زیرا ایران هزار و 634 تانک نظامی در اختیار دارد در حالی که انگلیس 331 تانک دارد.

ایران تعداد بیشتری توپخانه ی خویش آتش، توپخانه ی یدک کشی شده و پرتاب کننده های موشک دراختیار دارد، در حالی که انگلیس وسایل زرهی جنگی بیشتر دارد.

تجهیزات دریایی ایران از جمله کشتی های امداد آن، به 398 دستگاه می رسد در حالی که انگلیس تنها 76 کشتی جنگی دارد که شامل 22 کشتی گشتی، 13 ناو پاسور و 6 رزمناو است.

انگلیس ظاهرا از نظر توان هوایی برتر از ایران است، زیرا 811 فروند جنگنده دارد در حالی که ایران 509 جنگنده ی هوایی در اختیار دارد. اما بیشترین توان  ایران از منابع نفتی آن تامین می شود، که از منظر سایت GFP "شریان حیاتی جنگ" خوانده شده است.

کارشناسان امور جنگی ثابت کرده اند که ایران روزانه 4 میلیون و 469 هزار بشکه نفت تولید می کند در حالی که انگلیس 910 هزار و 500 بشکه.

استنا ایمپرو هفت روز پیش در تنگه ی هرمز توقیف شد، یعنی دو هفته پس از آنکه نیروی دریایی سلطنتی انگلیس یک نفت کش ایران را در جبل الطارق، به ظن این که در حال نقض تحریم های اتحادیه ی اروپا علیه سوریه است، توقیف کرد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ی ایران اخیرا در یک کنفرانس خبری خطاب به فرد پیشرو در انتخابات رهبری حزب محافظه کار انگلیس گفته بود: " برای بوریس جانسون پس از ساکن شدن در دفتر نخست وزیری انگلیس بسیار مهم است که دریابد ایران به دنبال تقابل نظامی نیست، و این که تهران خواستار روابط عادی براساس احترام متقابل است."

ظریف اما انگلیس را متهم کرد که برای حفظ منابع آمریکا در جبل الطارق عمل کرده است.

وی گفت:" از ابتدا مشخص بود که انگلیس به دنبال منافع دولت ترامپ است. آنچه انگلیسی ها و مقامات جبل الطارق انجام دادند، نقض قوانن بین المللی بود. آنها مرتکب دزدی دریایی شدند."

ظریف همچنین این اتهام را که ایران تحریم های اتحادیه ی اروپا را علیه سوریه نقض کرده است، "بی اساس" خواند و گفت انگلیس در اعمال قوانین اروپا "کاسه ی داغ تر از آش" شده است.