معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل معاونت آموزشی در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، عنوان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در جذب اعضای هیات علمی به نقشه توسعه علمی دانشگاه ها، نیازهای بومی منطقه و همچنین، اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توجه ویژه کنند.

به گزارش روز یکشنبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باقر لاریجانی، با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور کلیدی ترین دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی هستند، گفت: در برهه فعلی که تحول آموزش علوم پزشکی به عنوان نقشه راه حوزه آموزش عالی سلامت کشور در دست اجرا است، لازم است جذب اعضای هیات علمی در راستای این تحولات صورت پذیرد.
لاریجانی گفت: دستورالعمل فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است و از دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتظار می رود، با در نظرگرفتن نیازهای دانشگاه و همچنین، با رعایت کامل این دستورالعمل مراحل جذب را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شده است.

    در این نقشه برآورد شده، با توجه به نیازهای بومی هر منطقه آمایشی و همچنین، چشم اندازهای توسعه علمی منطقه، در هر رشته چه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز است. لذا توصیه می شود، دانشگاه ها در فرایند جذب نیروی هیات علمی نقشه توسعه دانشگاه را مدنظر قرار دهند و اعضای هیات علمی به نحوی جذب شوند که بتوانند چشم اندازهای توسعه علمی دانشگاه را محقق کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم توجه به نیازهای منطقه در جذب هیات علمی تاکید کرد و گفت: این نیازسنجی، بارها در قالب پروژه های مختلف در قالب برنامه تحول آموزش در مناطق آمایشی صورت گرفته و توجه به نیازهای واقعی منطقه و مرتفع سازی این نیازها با تربیت نیروی انسانی در سطح مهارتی، آموزش های دانشگاهی عمومی و تخصصی از اهداف مهمی است که در آموزش علوم پزشکی دنبال می شود.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، پیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها را از دیگر مسئولیت های اعضای هیات علمی برشمرد و خاطرنشان کرد: لازم است این موضوع در نظر گرفته شود که دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان های کشور، برخی وظایف حاکمیتی را نیز برعهده دارند و جذب اعضای هیات علمی باید به نحوی صورت پذیرد که افرادی در دانشگاه های علوم پزشکی بتوانند این وظایف، از جمله برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  را برعهده گرفته و پیگیری کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، با آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی، گفت: امیدواریم ورود این نیروهای جوان به دانشگاه های علوم پزشکی بسترهای پویایی بیش از پیش و زمینه های نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را فراهم کند.