به گزارش دنیای اقتصاد، بازار تهران امروز شاهد کاهش قیمت دلار نسبت به روند افزایشی روزهای گذشته است.

قیمت دلار در بازار امروز تهران 19 بهمن 98

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به ۱۳,۶۹۰ (سیزده هزار و ششصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۹۰ -۱۰ -۰.۰۸ امروز
۱۳,۷۰۰ ۳۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش
۱۳,۶۷۰ ۶۰ ۰.۴۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ حواله امارات در بازار دوبی

حواله امارات در بازار دوبی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، حواله امارات در بازار دوبی که ۲ روز پیش تا ۳,۷۲۵ (سه هزار و هفتصد و بیست و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۳,۷۲۰ (سه هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر حواله امارات در بازار دوبی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۲۰ -۰.۱۴ امروز
۳,۷۲۵ ۱۵ ۰.۴ ۲ روز پیش
۳,۷۱۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار هرات در بازار تهران

دلار هرات در بازار امروز تهران، به ۱۳,۷۰۰ (سیزده هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار هرات در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۰۰ ۰ ۰ امروز
۱۳,۷۰۰ ۵۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش
۱۳,۶۵۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند