به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی و امامی امروز در بازار به مانند روز گذشته افزایش نسبی را تجربه کردند.

قیمت سکه امروز 29 اردیبهشت 99

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۳۶ امروز
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۳۸ روز قبل
۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴.۲۲ ۲ روز پیش

سکه امامی، امروز به ۷,۴۲۶,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱.۴۴ امروز
۷,۳۱۹,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۲.۰۲ روز قبل
۷,۱۷۱,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳.۶۹ ۲ روز پیش