به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا و سکه امروز در حالی شاهد افزایش نسبی قیمت ها هستند که بازار روز پرنوسانی را آغاز کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 اردیبهشت 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۷۴۳ (یک هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۱۴ درصدی به ۱,۷۶۳ (یک هزار و هفتصد و شصت و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۳ ۲۰ ۱.۱۴ امروز
۱,۷۴۳ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱,۷۴۴ ۱۳ ۰.۷۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷۳۹,۵۰۰ (هفتصد و سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۳.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۳۹,۵۰۰ ۲۴,۳۰۰ ۳.۲۸ امروز
۷۱۵,۲۰۰ ۸,۳۰۰ ۱.۱۶ روز قبل
۷۰۶,۹۰۰ ۲۲,۶۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۳.۲۷ درصدی، از ۹۵۳,۶۰۰ (نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد ) تومان به ۹۸۵,۹۰۰ (نهصد و هشتاد و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۸۵,۹۰۰ ۳۲,۳۰۰ ۳.۲۷ امروز
۹۵۳,۶۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۱.۱۶ روز قبل
۹۴۲,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۲۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۲۰۳,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۲۰۳,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۳.۱۸ امروز
۳,۱۰۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۱.۲۲ روز قبل
۳,۰۶۳,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۳.۱۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۷,۰۳۱ (هفده هزار و سی و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۱۷,۲۰۵ (هفده هزار و دویست و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۲۰۵ ۱۷۴ ۱.۰۱ امروز
۱۷,۰۳۱ ۲۳۱ ۱.۳۵ روز قبل
۱۶,۸۰۰ -۵۴ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 17,670 (هفده هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.62 درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۸,۶۰۰ (هجده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۶۰۰ ۱۷۰ ۰.۹۱ امروز
۱۸,۴۳۰ ۲۲۱ ۱.۱۹ روز قبل
۱۸,۲۰۹ -۴۳ -۰.۲۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۰,۵۱۶ (بیست هزار و پانصد و شانزده ) تومان به ۲۰,۵۱۲ (بیست هزار و پانصد و دوازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۱۲ -۰.۰۲ امروز
۲۰,۵۱۶ ۳ ۰.۰۱ روز قبل
۲۰,۵۱۳ -۸۰ -۰.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۴,۶۴۱ (چهار هزار و ششصد و چهل و یک ) تومان، لاری گرجستان ۵,۲۶۹ (پنج هزار و دویست و شصت و نه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۴۶۸ (دو هزار و چهارصد و شصت و هشت ) تومان، دلار کانادا ۱۲,۰۵۶ (دوازده هزار و پنجاه و شش ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۹۲۴ (ده هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان، فرانک سوئیس ۱۷,۶۵۲ (هفده هزار و ششصد و پنجاه و دو ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۹۱۰ (سه هزار و نهصد و ده ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۳۶ امروز
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۳۸ روز قبل
۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۷,۶۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۷,۴۲۶,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۲۶,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱.۴۴ امروز
۷,۳۱۹,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۲.۰۲ روز قبل
۷,۱۷۱,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳.۶۹ ۲ روز پیش