هادی داور در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: همانطور که انتظار می رفت امروز نیز روند افزایش دما در پنج شهرستان شمالی استان که در نتیجه ادامه پایداری هوا و کاهش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه رخ داد، ادامه یافت به طوری که سه شهر زابل، زهک و هیرمند گرمترین شهرهای کشور شوند.

وی افزود: امروز علاوه بر زابل و زهک، هیرمند نیز با دمای ۴۷.۹ درجه سلسیوس رتبه بعدی گرمترین شهر کشور را به خود اختصاص داد.

کارشناس هواشناسی زابل ادامه داد: بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های جوی از فردا بر شدت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان افزوده خواهد شد و روند افزایش سه تا پنج درجه ای دمای هوا آغاز می شود.

داور خاطرنشان کرد: وزش باد در روزهای آینده شدید پیش بینی شده است به طوریکه منجر به خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا می شود.