به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر نزولی را تجربه کردند. 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 مهر 99

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۹ (یک هزار و هشتصد و نود و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۹ -۰.۲۶ امروز
۱,۹۰۴ ۶ ۰.۲۸ روز قبل
۱,۸۹۸ ۱۱ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۱,۳۵۳,۰۱۱ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار و یازده) تومان به ۱,۳۵۰,۴۷۲ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار و چهارصد و هفتاد و دو) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۰,۴۷۲ -۲,۵۳۹ -۰.۱۹ امروز
۱,۳۵۳,۰۱۱ ۳۱,۳۹۶ ۲.۳۲ ۲ روز پیش
۱,۳۲۱,۶۱۵ ۲۵,۳۹۳ ۱.۹۲ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار امروز به ۲۹,۶۵۰ (بیست و نه هزار و ششصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۶۵۰ -۲۵۰ -۰.۸۵ امروز
۲۹,۹۰۰ ۳۰۰ ۱ ۲ روز پیش
۲۹,۶۰۰ ۳۰۰ ۱.۰۱ ۳ روز پیش

 

یورو امروز با افزایش همراه شد و از ۳۵,۰۰۶ (سی و پنج هزار و شش ) تومان به ۳۵,۰۰۹ (سی و پنج هزار و نه ) تومان رسید.

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۳۸,۶۹۳ (سی و هشت هزار و ششصد و نود و سه) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۶۹۳ ۳۶ ۰.۰۹ امروز
۳۸,۶۵۷ ۱۸۲ ۰.۴۷ روز قبل
۳۸,۴۷۵ ۲۸۰ ۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۵۶ درصدی، از ۳,۹۰۵ (سه هزار و نهصد و پنج) تومان به ۳,۸۴۵ (سه هزار و هشتصد و چهل و پنج) تومان رسید.

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۸ تومان افزایش، ۲۲,۴۷۸ (بیست و دو هزار و چهارصد و هفتاد و هشت) تومان نرخ گذاری شد.

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱.۳۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۳۷۴ (بیست و یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امروز به ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۳۴ امروز
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۵.۲۶ ۲ روز پیش
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳.۱۲ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۱۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۲۴ امروز
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴.۸۷ ۲ روز پیش
۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۹۲ ۳ روز پیش

 

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۵,۳۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۵۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.