دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، خبر برگزاری جلسه فوری مجلس خبرگان رهبری را جعلی دانست.

در این تکذیبیه آمده است: از صبح امروز تصویری ساختگی با موضوع جلسه فوری مجلس خبرگان رهبری در شبکه‌ها دست به دست می‌شود، این تصویر جعلی است و خبرگان رهبری هیچ جلسه‌ای نداشته است./الف