به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار ایران در حالی بالا رفت که دلار در بازار آزاد کاهش قیمت را تجربه کرد و قیمت سکه هم نسبت به روز پیش بدون تغییر ماند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 25 آذر 99


اکوایران بررسی کرد؛ اولین اثر خبر FATF بر بازار ارز


آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۳ (یک هزار و هشتصد و سی و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۳ -۰.۱۶ 06:07
۱,۸۳۶ -۰.۲۲ روز قبل
۱,۸۴۰ ۴ ۰.۲ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۷ درصدی، از ۱,۱۲۴,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار و یکصد) تومان به ۱,۱۳۸,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۳۸,۶۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱.۲۷ 11:17
۱,۱۲۴,۱۰۰ -۹,۰۰۰ -۰.۸۱ روز قبل
۱,۱۳۳,۱۰۰ -۷,۸۰۰ -۰.۶۹ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۶۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۳۱,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سی و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۰۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۷۰۰ -۱۵۰ -۰.۵۹ 11:12
۲۵,۸۵۰ ۱۰۰ ۰.۳۸ روز قبل
۲۵,۷۵۰ -۲۵۰ -۰.۹۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۵,۳۳۵ (بیست و پنج هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان به ۲۵,۳۸۳ (بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۳۸۳ ۴۸ ۰.۱۸ 11:16
۲۵,۳۳۵ -۱۷۴ -۰.۶۹ روز قبل
۲۵,۵۰۹ -۹۱ -۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۳۱,۴۳۶ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان به ۳۱,۴۲۳ (سی و یک هزار و چهارصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۲۳ -۱۳ -۰.۰۵ 10:00
۳۱,۴۳۶ ۲۳۰ ۰.۷۳ روز قبل
۳۱,۲۰۶ -۳۰۳ -۰.۹۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۴,۴۸۱ (سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۴۸۱ -۰.۰۱ 10:00
۳۴,۴۸۳ ۴۴۷ ۱.۲۹ روز قبل
۳۴,۰۳۶ -۳۳۰ -۰.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۱ تومان افزایش، ۷,۱۷۰ (هفت هزار و یکصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۷۰ ۳۱ ۰.۴۳ 11:14
۷,۱۳۹ ۱۹ ۰.۲۶ روز قبل
۷,۱۲۰ -۸۰ -۱.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۱۰ (سه هزار و سیصد و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۶ درصدی، از ۲۰,۲۳۵ (بیست هزار و دویست و سی و پنج ) تومان به ۲۰,۲۴۸ (بیست هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۸۴۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی 12,000,000 (دوازده میلیون) تومان قیمت خورد که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:12
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۶۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۳۴ 11:14
۶,۲۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۴ روز قبل
۶,۴۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۵۷ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۳.۴ درصدی، از ۴,۲۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان به ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.