نجفی بخشیده شد

برادر «میترا استاد» از بخشش «محمدعلی نجفی» خبر داد

به گزارش تابناک برادر همسر مقتول محمد علی نجفی بامداد امروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم».

نجفی بخشیده شد