سه نماینده از 8 نماینده سیستان و بلوچستان در لیست استیضاح‌کنندگان وزیر نفت

سه نماینده از 8 نماینده سیستان و بلوچستان در لیست استیضاح‌کنندگان وزیر نفت