الف / بارها این توصیه را از مسولان وزارت بهداشت و پزشکان محترم شنیده ایم . حتی وزیر ارتباطات در جمعبندی یک پایش علمی اعلام کرد :بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها؛ سه مرکز مهم پخش کروناویروس هستند .

سوال این است آیا میتوان برای تحقق این ایده و پیشگیریاز شیوع این ویروس مرموز و ناشناخته شعار «هر خانه یک پمپ بنزین» را سر داد؟

آیا در حالی که پمپ بنزینها نه می توانند و نه می‌خواهند چنین خدمتی را به مردم بدهند میتوان امیدوار بود که مردم به این توصیه بهداشتی  عمل کنند؟

آیا فکر کرده‌ایم اگر قرار باشد متصدیان پمپ بنزینها خود سوختگیری کنند چه صفهای طولانی شکل خواهد گرفت؟ و آیا مالکان جایگاههای سوخت حاضرند برای گذر از این شرایط خاص با استخدام موقت افراد جویای کار با مردم همراه شوند؟

چه بسا وزارت نفت نیز مایل باشد در این مسیر کمک کار آنان باشد.