اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۵۸:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۱۸
اذان ظهر
۱۱:۳۸:۰۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۳:۵۶
اذان مغرب
۱۷:۱۱:۰۶