اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۱۱:۳۰
طلوع افتاب
۰۵:۳۱:۰۰
اذان ظهر
۱۱:۱۲:۰۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۱:۳۰
اذان مغرب
۱۷:۰۷:۴۱