اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۵۳:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۲۴
اذان ظهر
۱۲:۳۰:۳۴
غروب آفتاب
۱۸:۴۵:۵۸
اذان مغرب
۱۹:۰۲:۰۳