اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۱۰:۱۹
طلوع افتاب
۰۵:۲۹:۴۱
اذان ظهر
۱۱:۱۲:۲۵
غروب آفتاب
۱۶:۵۳:۳۲
اذان مغرب
۱۷:۰۹:۴۱