اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زاهدان
اذان صبح
۰۴:۲۴:۴۰
طلوع افتاب
۰۵:۴۹:۳۲
اذان ظهر
۱۲:۲۵:۰۲
غروب آفتاب
۱۸:۵۹:۴۶
اذان مغرب
۱۹:۱۶:۲۶